Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A varázsló és a mágia

A varázsló:Meglehetősen különös szerepet tölt be a játék során, hisz nem annyira a harcban, mint inkább a játék közben felmerülő egyéb problémák megoldásában jeleskedhet, és varázslataival hasznos tagja lehet a csapatnak.Fegyverként csak tőrt, valamint 2 db. hajítófegyvert hordhat, páncélt nem viselhet. Ismertetőjele az embermagas varázsbot, amit fegyverként nem alkalmazhat.
A mágia:A mágiáit az asztrális sík energiáiból nyeri, a varázslatai létrehozásához mind mozdulatokat végeznie, mint pedig a varázsigét fennhangon mondania kell. (persze, vannak kivételek.)
A varázsló egyszerre csak egy varázslatot szőhet le, de azonos időben több varázslata is működés alatt lehet. Kivételt csak a fenntartott varázslatok (Érinthetetlenség, Fal) képeznek.A mágiarendszer memorizáláson alapul. A Varázslónak 8 órára előre meg kell határoznia, hogy az elkövetkező időben milyen varázslatokat szeretne használni. A varázslatok megtanulásának ideje egy rövid 10 perces meditáció, amely megkezdésének idejéről tájékoztatnia kell az egyik Figyelőt, aki majdan az időt méri, valamint közölnie kell, hogy mely varázslatokat, és hányszor kívánja megtanulni.
A 8 óra letelte után a varázslatok automatikusan törlődnek a varázsló fejéből, ilyenkor újra kell tanulni - meditációval - a varázslatokat. (pl. Egy varázsló, akinek a memorizáló képessége 4, az alábbi varázslatokat memorizálta: Parancs; Érinthetetlenség; Bűbájtörés; Gyógyítás)Ha esetleg a 8 óra letelte előtt szeretné módosítani, vagy újratanulni egy vagy több varázslatát, akkor megteheti, de varázslatonként 5 percet azzal kell töltenie.Ami varázslatot felhasznált, azt elfelejti, és csak a következő 8 órában, vagy egy újratanulás során sajátíthatja el ismét.A meditációhoz teljes nyugalom szükséges. A varázslónak törökülésbe, kézfejét a térdén nyugtatva, és csukott szemmel kell ülnie, előtte egy meggyújtott gyertyával. Ez idő alatt nem beszélgethet, és a szemét sem nyithatja ki. Ha bármi okból a meditáció megszakad, akkor a varázslatok elvesztek, és előröl kell kezdenie a memorizálás folyamatát.Varázslatok:Parancs
A varázslat alkalmazásához a célpontnak 20 lépésen (vita esetén az egyik Figyelő lelépi) belül kell lennie a varázslóhoz. A varázslónak rá kell mutatnia a célpontra (ez a játékban vagy ténylegesen mutatás, vagy mondja a célpont nevét) és közben fennhangon, a célpont számára hallhatóan és érthetően az alábbiakat kell mondania:"Parancsolom hogy…" ezután pedig a parancs következik, amely maximum 2 szóból állhat. A varázslat hatóideje a parancs végrehajtása, de legfeljebb 2 perc.Altatás
Ehhez a varázslathoz a varázslónak meg kell érinteni a kiszemelt célpontot, és az alábbiakat mondania: "Aludj!" A varázslatot elég a célpontnak hallania. Az így elaltatott játékos 10 percig semmilyen cselekedetet nem végezhet.Igazmondás
A varázslat ereje abban rejlik, hogy akin használták, az 5 percen keresztül a hozzá intézett kérdésekre - szigorúan a játékra vonatkozólag - köteles a teljes igazságot válaszolni.
A varázslat végrehajtásához a varázslónak körbe kell járnia a célpontot, és miközben homokkal körbehinti, az alábbi varázsigét mondja:
"Jöjj - jöjj igazság angyala Ajkad hazugság el nem hagyhatja!" Az utolsó mondat elhangzása közben meg kell érintenie a célpont fejét.Érinthetetlenség
Ezt a varázslatot a varázsló saját magára tudja mondani. Ez egy védelmi rituálé, amikor a varázsló támadhatatlanná válik. Egyszer körbe kell fordulnia a tengelye körül, majd két kézbe fogva a feje fölé emelnie a botját. A varázslat hatóideje 5 perc, ez alatt a varázsló nem támadhat, de szabadon mozoghat. Ha bármi oknál fogva leereszti a botot, akkor a varázslat megszakad.Gyógyítás
A gyógyításhoz a varázslónak meg kell érintenie a sebesültet, majd köríves csuklómozdulatokat végezni egy üveg víz fölött, amiből néhány kortyot meg kell itatni a sérülttel. Miután a sérült ivott, egy percnek el kell telnie, s utána teljesen ép, egészséges lesz.Fal
Ez egy meglehetősen furcsa varázslat, amely időtartamának csak a varázsló állóképessége szabhat határt. A "Ne tovább!" felszólítással egy időben szét kell tennie a kezeit, és egy lábra kell állnia. A kezek meghosszabbított vonalában 2 km hosszan egy erőtérfal jön létre, amely egyik irányból sem átjárható. A varázsló a felvett pózt nem változtathatja, és a varázslat ideje alatt sérthetetlen, 2 méternél jobban nem közelíthető meg. Ha azonban a lábát leteszi, a varázslat megszakad.Fényvarázs
Az anyagi komponens egy elemlámpa, amit a varázsló bekapcsol, és 10 percen át világíthat vele. A bekapcsolás előtt fennhangon azt kell mondania: "Fényt!"Élőholt teremtés
A halott karaktert idő előtt feltámaszthatja a varázsló. Az így feltámasztott játékos - legyen bár az ellenség tagja - a játék hátralévő részében a varázsló utasításainak engedelmeskedik, ő lesz a tejhatalmú ura.
A varázslathoz a halottnak a földön kell feküdnie. A varázsló meggyújt a fejénél egy gyertyát, körbehinti a testet homokkal, majd miközben háromszor körbejárja, körönként háromszor huhogó hangot ad ki, és kántálja, hogy "Ébredj!" A játékos ezután felkel. Nem tudatlan zombi lesz, épp úgy részt vesz a csapat mindennapi életében, de utasításokat csak a varázsló adhat neki. Az ellenség soraiból feltámasztott játékos az új csapatnak lesz a tagja. Az élőhalott tiszta lappal indul, ugyanis előző élete tudását elfelejti.
Ez egy bonyolult, összetett varázslat, ezért 2 részből tevődik össze, ami azt jelenti, hogy 2 memorizálásra alkalmas helyet foglal el a varázsló agyában.Feltámasztás
Az Élőhalott teremetéssel ellentétben ez az eljárás nem annyira drasztikus, viszont sokkal időigényesebb.
Ez is két helyet foglal ugyan, de alapjaiban eltér az előzőtől.
A varázslónak gyertyát kell gyújtania a halott fejénél, majd letérdel és lehunyt szemmel meditál, miközben hangosan kántál (ennek nem kell folyamatosnak lennie). A varázsló ebben a meditatív állapotban kinyúl a halott lelke után az asztrális térbe, és azt visszahívja a testbe.
A varázslat 10 percig tart, az idő leteltével a halott feléled.
Ez az eljárás nem szakítja meg a Zászló kötését.Lassítás
A varázslat alkalmazásához a célpontnak 20 lépésen (vita esetén az egyik Figyelő lelépi) belül kell lennie a varázslóhoz. A varázslónak rá kell mutatnia a célpontra (ez a játékban vagy ténylegesen mutatás, vagy mondja a célpont nevét) és közben fennhangon, a célpont számára hallhatóan és érthetően az alábbiakat kell mondania: "Lelassult az idő számodra!" ezután 1 percig a célpontnak csak nagyon lassan lehet bármilyen mozdulatot, cselekedetet végrehajtania.Rémítés / Űzés
A varázsló egy hozzá 30 lépésen belül lévő célpontra alkalmazhatja a varázslatot (vita esetén az egyik Figyelő lelépi). A varázslónak rá kell mutatnia a célpontra (ez a játékban vagy ténylegesen mutatás, vagy mondja a célpont nevét) majd a botját maga előtt két kézbe keresztbe fogva taszító mozdulatot tesz, közben kiáltást hallat. A célpont ezután a varázslóval ellentétes irányban 300 lépésnyi távolságra elfut, ekkor telik le a varázslat hatása. Ha közben akadályba ütközne, akkor az kikerüli.Bűbájtörés
Ez a varázslat az ellenfél mágiájának megtörésére használható, így az egyik leglényegesebb varázslat. A varázsló összecsapja a tenyerét, majd rámutat a célpontra, miközben a botját a másik kezében tartva a feje fölé emeli.
A "Szabad vagy!" felkiáltás elhangzása után a célpontot érintő bűbáj megszakad. A varázslat alanyának 20 lépésen belül kell lennie a varázslóhoz.
A Bűbájtörés a védekező mágiák (Érinthetetlenség, Fal), a Gyógyítás, valamint a Zászló mágiája kivételével minden más varázslatot megszakít.Mágia észlelése
Ezzel a varázslattal a varázsló képes megállapítani, hogy egy adott személy vagy tárgy rendelkezik e mágiával.
A varázslónak a botjával meg kell érintenie a kiszemelt célpontot, a másik kezével pedig egy kört rajzolnia a levegőben. Ha a tárgy vagy a személy mágia hatása alatt áll, akkor a viselőjének illetve a személynek közölnie kell ezt a varázslóval. Ha a tárgy közelében nincs ilyen személy, akkor a helyszínen lévő Figyelőnek.

Csend
A varázsló kettőt koppant a botjával, majd két kézzel a feje fölé emeli, és fennhangon így kiált:
"Mostantól minden és mindenki hallgasson!"
Ettől kezdve senki sem szólalhat meg az elkövetkező 2 percben a varázsló körüli 20 lépés átmérőjű körben. Aki a körön belül tartózkodik, arra a kívülről jövő, hang komponensű varázslatok sem hatnak, mivel nem hallja azokat (Parancs stb...).
A varázslat hátulütője, hogy abban az azt létrehozó személy sem tud varázsolni, előnye viszont, hogy a létrehozójával együtt mozog.

 

(Wild Cat soft.)